Shell Maça Kutu Makinesi

Shell Maça Kutu Makinesi

Shell Maça Kutu Makinesi

Shell Maça

Kalıp oyuklarına yerleştirilen ve kapladıkları bölümlere döküm yapımından sonra boşluk oluşturmasını sağlayan şekillere maça, bu şekilleri oluşturan kum parçalara ise shell maça adı verilmektedir.

Shell maça kumlarını, kalıp kumundan ayıran özellik ise bağlayıcı yerine su içermesidir. Fakat su miktarının az olmasının dökümden sonra beklenen özelliklerin oluşturulamayacağına neden olacağı unutulmamalıdır.

Shell Maça Nasıl Olmalıdır?

Shell Maça, çok sıcak bir sıvı metalin içine sokulduğu için termik şok, kırılma, aşınma ve metal sızmasına engel olabilmelidir. Ayrıca döküm işleminden sonra ise çok kolay dağılabilmelidir.