Soğuk Kutu Maça Makinesi Tarihi

Soğuk Kutu Maça Makinesi Tarihi

Soğuk Kutu Maça Makinesi Tarihi

Sıcak kutu ve kabuk maça üretim proseslerinde ısı kullanılma zorunluluğu, poliüretan-bazlı soğuk kutu ya da gaz-sertieştirici proseslerin gelişme nedeni olmuştur.

50'li yılların başlangıcında, dökümcünün yoğun maça üretim talebine yanıt olarak karbondioksitli-ester sertleştirme prosesi kullanılmasına rağmen, inorganik bağlayıcı kullanımında limitler oluşmaya başlamıştır.

Sentetik reçine alanında, polyester-poliizosiyanat karışımı ile ilgili yayınlar 1957 başlarında ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, bu bulguların dökümhane kimyasında somut sonuçlara yol açabilmesi için yıllar geçecektir.